Interim management

 

Als een manager om wat voor reden vervangen dient te worden en u heeft intern geen geschikte kandidaat beschikbaar, dan zorgen wij voor een tijdelijke manager, die ervaring heeft op het betreffende vakgebied.

Het kan hierbij gaan om:

 • tijdelijke waarneming van de volledige directie- of managementfunctie
 • overbrugging van een managementvacature (bijv. wegens ziekte, vertrek, reorganisatie, strategiewijzigingen)
 • doorvoeren van een nieuwe organisatiestructuur of -cultuur
 • uitvoeren van deel managementtaken vanwege de behoefte aan bijv. tijdelijk extra kennis en ervaring

Voor zowel crisismanagement (oplossen van problemen) als veranderingsmanagement (voorkomen van problemen) kunt u bij ons terecht. Meer weten? Bel ons: 06-41656581


 

Personeel en organisatie advies

KMR kan u adviseren hoe uw organisatie efficiënter en slagvaardiger kan werken. Wij brengen kansen en knelpunten in kaart en ondersteunen bij veranderingsprocessen. Wij kunnen de ‘zachte’ kant van een organisatie versterken en de prestaties, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers vergroten. Concreet valt hierbij te denken aan:

 • arbeidsvoorwaarden
 • functionering- en beoordelingsystemen
 • ziekteverzuimbeleid
 • ontslagprocedures
 • loopbaanbegeleiding
 • werving- en selectieprocedures
 • training- en coaching
 • cultuuraspecten